Gminna Jednostka Kultury
„Dworek na Długiej” w Warce

Powołana w 2006 roku w odrestaurowanym mieszczańskim dworku z początku XIX w. Celem działania jest m.in. animacja życia kulturalnego, edukacja dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji historycznych oraz promocja lokalnej twórczości. Oprócz różnorodnych zająć dla dzieci i młodzieży i edukacji muzycznej w Miejskiej Orkiestrze Moderato, w Dworku realizowane są stałe i okazjonalne projekty tj. Warecka Akademia Wiedzy, konkursy wokalne Warka Music Show, Lokalne Konkursy Recytatorskie Wareckie Recytacje, Warecki Klub Jazzowy, wystawy Nasi Potrafią, koncerty Śpiewaj przy Farnej, konkursy plastyczne, fotograficzne i wiele więcej.

Wszystko o Dworku: www.dworek.warka.pl

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa

Istnieje od 2003 roku. Działa na rzecz mieszkańców Gminy Warka i Powiatu Grójeckiego. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Misją Stowarzyszenia jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję regionu. Główne działania: Program Grantowy „Działaj Lokalnie”, Lokalny Program Stypendialny, Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Więcej o działaniach: www.stowarzyszeniewarka.pl

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

Historyczno-biograficzne Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego poświęcone jest bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych AP – Kazimierzowi Pułaskiemu, a także polskiej emigracji do Ameryki. Założone w 1967 r. w pałacu na Winiarach, gdzie w XVIII w. mieścił się dom rodzinny Pułaskich. Udostępnia ekspozycję stałą, organizuje wystawy czasowe, dokumentuje historię Warki i regionu grójeckiego, prowadzi działalność naukową i wydawniczą, organizuje koncerty, wieczory poezji i spotkania autorskie. Pałac otacza zabytkowy park o powierzchni 15 ha rozciągający się na skarpie nad Pilicą.

Wszystko o muzeum: www.muzeumpulski.pl