Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej”

ul. Długa 3
05-660 Warka
tel. +48 6672270, faks +48 6672247
www.dworek.warka.pl
dworek@dworek.warka.pl


Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

ul. Gośniewska 46
05-660 Warka
tel. 504 671 770
www.stowarzyszeniewarka.pl
warka@stowarzyszeniewarka.pl
BS Warka 61 9154 0005 2001 0098 3361 0001


Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

ul. K. Pułaskiego 24
05-660 Warka
tel. +48 6672267, faks +48 6672267 w.26
www.muzeumpulaski.pl
sekretariat@muzeumpulaski.pl